bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai


Laikraštis leidžiamas nuo 1996 m. gegužės 3 d.
Išeina antradieniais ir penktadieniais
Leidėjas - UAB „Emduva“

„Atspindžių“ prenumeratos kainos :

„Emduvoje“:

1mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
3,2 9,6 19,2 38,4
Pensininkams
2,9 8,7 17,4 34,8

Elektroninė versija (PDF formatu)

                                             3,0                    6,0                     9,0                     12,0                                                                         

ISSN 1392 – 7043 Indeksas 113