bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Nauji reikalavimai mokykloms
Kristina Mikalauskienė
2017-11-21

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Kaišiadorių skyrius informuoja, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Reikalavimai ugdymo procesui

Šioje higienos normoje plačiau išdėstyti reikalavimai mokinių ugdymo proceso organizavimui: 1 klasės mokiniai per dieną negali turėti daugiau kaip 5 pamokas (trukmė – 35 min.), 2–4 klasių – 6 pamokas, o 5–10 klasių ir I–IV gimnazijos klasės mokiniai – 7 pamokas (trukmė – 45 min.). Pertrauka turi būti ne trumpesnė kaip 10 min. Pritarus mokyklos tarybai, pertrauka gali būti koreguojama, tačiau ji negali būti trumpesnė kaip 5 min. Būtina viena ilgoji 30 min. pertrauka arba 2 po 20 min., kurios metu mokiniai galėtų pavalgyti ir pailsėti. Pertraukos per visą dieną turi sudaryti 1 val. 10 min. – 1–4 klasių ir 1 val. 20 min. – 5–10 klasių ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams.

Kabinetams – nauji reikalavimai

Mokyklos patalpose ir sklype draudžiama naudoti chemines medžiagas ir mišinius, priskiriamus ūmiai toksiškoms, kancerogeninėms, mutageninėms kategorijoms. Gamtos mokslų kabinetuose, turi būti visų juose laikomų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašas ir jų saugos duomenų lapai. Turi būti užtikrinta nuolatinė ir efektyvi oro kaita. Mokiniai, atliekantys tiriamuosius darbus su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, turi dėvėti asmenines apsaugines priemones parinktas atsižvelgiant į saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją.

Mokomojoje virtuvėje turi būti indai ir maistui ruošti būtinas inventorius, kurio paviršiai turi būti iš korozijai atsparių medžiagų, lygūs, lengvai valomi, plautuvė, asmens higienos priemonių (muilo, vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvas) bei šiukšlių dėžė.
Konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse grindų danga turi būti nelaidi elektros srovei arba prie elektrinių įrenginių (pvz., staklių) turi būti elektros srovei nelaidūs kilimėliai.

Dirbtinio apšvietimo reikalavimai

Bendras dirbtinis apšvietimas mokymo klasėse – 300-500 lx, Bendram dirbtiniam apšvietimui mokyklos patalpose turi būti naudojamos lempos, kurių bendrasis spalvų atgavos rodiklis ne mažesnis kaip 80. Bendrasis spalvų atgavos rodiklis t.y. šviesos spektro lemiamas gebėjimas pakartoti apšviečiamų objektų spalvas.

Reikalavimai oro temperatūrai

Oro temperatūra ugdymo patalpose šaltuoju metų laikotarpiu turi būti 18–22°C, šiltuoju metų laikotarpiu – 18°C ir ne aukštesnė kaip 28°C; sporto salėje – šaltuoju metų laikotarpiu 15–17°C, šiltuoju metų laikotarpiu – 15°C ir ne aukštesnė kaip 24°C. Atkreipiame dėmesį, kad kūno kultūros pratybos gali būti organizuojamos lauke esant ne žemesnei kaip minus 8 °C temperatūrai (mokiniams vilkint tinkamą sportinę aprangą ir avint tinkamą avalynę).


Komentarų skaičius

2017-11-26 22:08:18
DAR VIENAS NEIGIAMOS ĮTAKOS NEPILNAMEČIAMS PAVYZDYS YRA “AUS BAUS BUS MEDAUS, STORA BOBA KIAULĘ PJAUS, PJOVĖ PJOVĖ NEPAPJOVĖ Į PIRŠTELĮ ĮSIPJOVĖ, ATVAŽIAVO MAŠINĖLĖ SU RAUDONU KRYŽELIU, IR IŠSIVEŽĖ BOBUTĘ SU NUPJAUTU PIRŠTELIU”. PAKALBĖKIME. 1. VISŲ PIRMA, VIENA ŽVAIGŽDUTĖ UŽ TAI, KAD NĖRA VEGETARIŠKO PASIŪLYMO. TIK KIAULIENA, ALIO???? 2. MEDŲ NEŠA BITĖS, O NE KIAULES PJAUNANČIOS STOROS BOBOS!!! PAPJOVUS KIAULĘ TIKRAI NEBUS MEDAUS, TODĖL VAIKAI NUO PAT MAŽUMĖS YRA PRATINAMI PRIE KLAIDINGOS PASAULIO SANKLODOS; 3. VAIKAI TUO PAČIU YRA MOKOMI NEATSAKINGO VALSTYBĖS RESURSŲ EIKVOJIMO. BLET, JAU PIRŠTĄ ĮSIPJOVĖ, TAI IŠ KARTO REIKIA GREITĄJĄ KVIEST? O IŠSIKVIETUS NEUŽTEKO PLEISTRO UŽKLIJUOT? BŪTINA BUVO IŠSIVEŽT? UŽTAT TOKIĄ SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMĄ IR TURIM; 4. VAIKAI YRA PRATINAMI PRIE FAKE NEWS IR ATSAINIOS ŽURNALISTIKOS, NES IŠ PRADŽIŲ TEIGIAMA, KAD BOBA PIRŠTĄ TIK ĮSIPJOVĖ, O PABAIGOJE JAU AIŠKINA, KAD NUSIPJOVĖ. TAI APSISPRĘSKIT, BL; 5. SKAIČIUOTĖJE YRA PROPAGUOJAMAS AKIVAIZDUS KŪNO KULTAS IR DISKRIMINACIJA PAGAL LYTĮ. MAT KIAULĘ PJAUNA “BOBA” IR DAR “STORA”. NU IR, SAVAIME SUPRATAMA, NESUGEBA NET TO TINKAMAI PADARYT IR NUSICHUJARINA PIRŠTĄ; 6. VĖL JOBANI DEMINUTYVAI “MAŠINĖLĖ”, “KRYŽELIS”, “PIRŠTELIS”. BLET, ČIA APIE BUITINĘ TRAUMĄ (NESUPRASI AR LABAI RIMTĄ, BET PX) KALBAMA. MOTERIS GALIMAI PIRŠTO NETEKO, O JŪS ČIA BANDOT GYVENIMIŠKĄ DRAMĄ DEMINUTYVAIS UŽDUSINT.
2017-11-26 22:04:54
UŽDRAUSKIM NX VISAS VAIKIŠKAS SKAIČIUOTES, NES JOS DARO NEPATAISOMĄ ŽALĄ AUGANČIAM ORGANIZMUI. NU PAVYZDŽIUI. TURBŪT ŽYMIAUSIA VAIKIŠKA SKAIČIUOTĖ YRA “SKRIDO ORO LĖKTUVĖLIS, JAM SUGEDO MOTORĖLIS. KIEK REIKĖS VINIŲ, PASAKYSI TU”. PAKALBĖKIME. 1. SĄVOKA “ORO LĖKTUVĖLIS”. BLET, VISI LĖKTUVAI YRA ORO. NX TAI AKCENTUOTI IR SUPONUOTI, KAD EGZSITUOJA DAR IR KITOKIE LĖKTUVAI? VAIKAI YRA DURNI IR GALI PRISIGALVOTI, JOG DAR YRA ŽEMĖS, VANDENS IR UGNIES LĖKTUVAI; 2. DEMINUTYVAI “LĖKTUVĖLIS” IR “MOTORĖLIS”. BLET, LĖKTUVUI MOTORAS SUGEDO, ČIA YRA PYZDA, O JŪS KALBAT JOBANAIS DEMINUTYVAIS???? KAS IŠ TOKIŲ VAIKŲ UŽAUGS? JOBANI OFISINIAI PLANKTONAI, KURIE PO TO RAŠINĖS MAILUS, PRAŠYDAMI PINIGĖLIŲ IR APMOKĖTI SĄSKAITĖLĘ, NES KITAIP ĮMONĘ IŠTIKS BANKROTUKAS; 3. “KIEK REIKĖS VINIŲ”. BLET, JŪS RIMTAI SIŪLOT SUGEDUSĮ LĖKTUVO MOTORĄ REMONTUOT VINIMIS???? ČIA KAS TAIP SUGALVOJO? DARIUS SU GIRĖNU? GAL NE PATS GERIAUSIAS PAVYZDYS, NE? 4. “PASAKYSI TU”. BLET, RANDOM IŠSISKAIČIAVIMO BŪDU IŠRINKTAM MAŽAMEČIUI ANT PEČIŲ YRA UŽKRAUNAMA MORALINĖ ATSAKOMYBĖ PRIIMTI SPRENDIMĄ, KIEK REIKĖS PRIEMONIŲ KLAIDINGAM SPRENDIMUI ĮGYVENDINT. ČIA VISAM GYVENIMUI TRAUMA GALI LIKT. TAIP IR UŽAUGA VISOKIAIS TOMKAIS PO TO. ČIA, BLET, TAS PATS, KAS SAKYT VAIKUI: “ŽIŪRĖK, SITUACIJA. TAVO NAMAI DEGA, VIDUJ MIEGA TĖTIS, MAMA IR BROLIUKAS. KIEK, PATS MANAI, BENZINO REIKĖTŲ GAISRUI UŽGESINT?”; 5. ŠITA SKAIČIUOTĖ IŠ ESMĖS PROGRAMUOJA MINTĮ, KAD KELIONĖS LĖKTUVAIS YRA NESAUGIOS, MOTORAI GENDA, O VISKAS YRA TAISOMA VINIMIS, KURIŲ REIKIAMĄ SKAIČIŲ TURI ĮVARDINTI VISIŠKAI RANDOM BIČAS. TAIP, BLET, NUO MAŽUMĖS VYSTOSI SKRYDŽIŲ BAIMĖ, O SKRYDŽIŲ BAIMĖS KAMUOJAMAS INDIVIDAS UŽAUGĘS PAMATYS MAŽIAU PASAULIO, BUS MAŽIAU VERŽLUS, SUKURS MAŽIAU BVP, TAIP IR LIKS PROVINCIALUS PYZDUKAS. IR VISKAS PER TĄ JOBANĄ SKAIČIUOTĘ. 6. KITA VERTUS, ŠITA SKAIČIUOTĖ YRA GERIAUSIAS EMIGRACIJOS MAŽINIMO PLANAS. NES VISI BIJOS IŠSKIRST :DDDDDDDDDDDDD
 1-2