bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Dėl blogų kelių – priekaištai valdžiai ir – „Alio, seniūnai!“
Romualda Suslavičienė
2017-05-22

Kaip jau esame žadėję, toliau tęsiame publikaciją apie savivaldybės tarybos posėdyje Liberalų sąjūdžio frakcijos (G. Gružauskas, K. Petkevičius, K. Baniūnienė, K. Moroza, R. Urmilevičius ir Š. Čėsna) paklausime iškeltus dalykus, pateikdami ir antrosios pusės, kuriai adresuoti kaltinimai – savivaldybės administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros argumentus.

Kas prižiūri kelius

Paklausimo autoriai, prašydami inicijuoti patikrinimą ir tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą administracijos direktoriui dėl vandentvarkos projekto reikalų, taip pat atkreipia dėmesį ir į kelius: „Tyrimo metu taip pat prašome patikrinti informaciją, kodėl dėl blogai atliktų viešųjų pirkimų pasirašytos ir nutrauktos sutarties sutriko Kaišiadorių rajono kelių greideriavimas, dėl negreideruotų kelių buvo atšaukti kai kurie maršrutinių autobusų reisai.“

Savivaldybės administracijos atsakymas kategoriškas: „Informuojame, kad šie duomenys yra neatitinkantys tikrovės. Žiemą ir ankstyvą pavasarį teisės aktai, reglamentuojantys kelių priežiūrą, draudžia greideriavimą. Žvyrkelius galima greideriuoti tik tada, kai išėjęs pašalas ir keliai pradžiūvę.“

Šis atsakymas paremtas konkrečiais faktais.

Iš tiesų, savivaldybės internetiniame tinklalapyje baigiantis žiemai ir jau prasidėjus pavasariui pasirodė 4 pranešimai, jog dėl blogos kelių būklės atskirų maršrutų autobusai negalės važiuoti iki pat maršrutų pabaigos. Štai vasario 23 dieną buvo pranešta, jog kitą dieną autobusas Kaišiadorys-Kalviai per Mičiūnus važiuos tik iki Kibučių stotelės. Informacijoje skelbiama, jog „kelio atkarpa nuo Kibučių iki Mičiūnų sustojimo sunkiajam transportui nepravažiuojama.“ Kovo 2-ąją ten pat paskelbta, jog maršrutu Kaišiadorys-Livintai autobusas nuo kitos dienos „Kaišiadorys- Livintai važiuos tik iki Pašulių, dėl prastos kelio būklės, kol kelio būklė nepagerės.“

Savivaldybės administracijos direktorius Č. Neviera pažymėjo, jog abu kelius prižiūri VĮ „Kauno regiono keliai: „Savivaldybės administracija kreipėsi į Kauno regiono kelių įmonę, kad pagal galimybes sutvarkytų kelius. Reikia pažymėti, kad praėjusią žiemą atskirais laikotarpiais buvo pliusinė temperatūra, lijo, žvyrkelių paviršius vietomis praskysdavo, kadangi žemė buvo įšalusi.“


Alio, seniūnai!

Kovo 20-ąją tinklalapyje paskelbta informacija, jog „dėl duobėtos kelio dangos negalime vykdyti keleivių pavežėjimo paslaugos maršrutais „Kaišiadorys-Rokiškės (atkarpoje Kubiliai-Rokiškės) bei Kaišiadorys-Liutonys II (atkarpoje Burbiškės-Liutonys). Pirmasis kelias priklauso Kruonio, antrasis – Žiežmarių apylinkės seniūnijai.

– Už kelių priežiūrą yra atsakingi seniūnai, - sakė administracijos direktorius.

Taip pat jis pažymėjo, jog per laikotarpį, kol vyko viešųjų pirkimų procedūros dėl seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (greideriavimo) darbų, tik 3 seniūnai pateikė paraiškas avarinių kelių su žvyro danga tvarkymo pirkimams.

– Šie pirkimai buvo atlikti skubos tvarka. Visi seniūnai apie tokias galimybes buvo informuoti, tačiau jomis pasinaudojo tik Kaišiadorių apylinkės, Palomenės ir Žiežmarių apylinkės seniūnai, - akcentavo Č. Neviera.

Taip pat jis pacitavo teisės aktus, kuriais seniūnijų kelių priežiūra priskirta būtent seniūnams: „Seniūnų pareigybių aprašymuose nustatyta, kad seniūnas organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos bendrojo naudojimo teritorijų, savivaldybės kelių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą, siekdamas aplinkos kokybės gerinimo“.

Seiniūnų pareigybių aprašymus įsakymu tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Tad, kažin ar nevertėtų imtis kokių nors „skatinančių“ priemonių, kad tie aprašymai būtų vykdomi?

– Kovo 1-ąją pasirašiau įsakymą, kuriuo laikinai buvo apribotas sunkiasvorio transporto eismas per polaidį, esant itin šiltiems orams, kai dėl to gali būti sugadintas kelias Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose, pastatant svorį ribojančius kelio ženklus pagal seniūnijų seniūnų siūlymus. Įsakymu taip pat įpareigojau seniūnijų seniūnus apie numatomus laikinus transporto eismo apribojimus raštu informuoti savivaldybės administraciją ir paskelbti savivaldybės tinklalapyje, nurodant laikinų kelio ženklų  pastatymo  terminą bei apie laikinų kelio ženklų pastatymą informuoti Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, - analizuodamas paklausimo teiginius kalbėjo savivaldybės administracijos direktorius.

Iš tiesų, informacijos trūksta. Štai dar vasario mėnesį Kaišiadorių miesto Gedimino g. 76-ojo namo gyventojai buvo informuoti, jog šalia jų daugiabučio Saugaus eismo komisija nutarė siūlyti miesto seniūnijai įrengti kelio ženklus, tačiau baigiasi gegužė, o nei ženklų, nei informacijos, kada jie atsiras...

Apie viešuosius pirkimus

Paklausime konstatuojama, jog kelių greideriavimas sutriko „dėl blogai atliktų viešųjų pirkimų“. Taip pat klausiama, „Kodėl dėl blogai atliktų pirkimų stabdomi Kaišiadorių rajono bendrojo plano darbai, vilkinama nepasirašyta sutartis“.

Savivaldybės administracijos direktorius Č. Neviera atsakė:

– Savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (greideriavimo) darbus buvo pirkusi 2013 metais, sutartis pasirašė Administracijos direktorius Gintaras Gružauskas. Buvo pasirašytos pirkimo sutartys 12 mėnesių terminui su galimybe pratęsti dar 2 kartus, bet ne ilgiau kaip po 12 mėnesių. Visos sutartys buvo pratęstos numatytam terminui, nutrauktų sutarčių nebuvo. Visose seniūnijose sutartys baigėsi 2016 metais, todėl 2017 metais buvo vykdami nauji pirkimai. Kadangi kiekvienos seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga yra laikomi atskiru pirkimo objektu, buvo vykdoma 11 mažos vertės pirkimų apklausos būdu. Pirkimai buvo pradėti vykdyti 2017 m. kovo 17 d., vykdant pirkimus nebuvo jokių nesklandumų, 2017 m. kovo 30 d. buvo nustatyti laimėtojai, o 2017 m. balandžio 6 d. pasirašyta 11 pirkimo sutarčių. Pirkimo procedūros vyko Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta tvarka ir terminais.

Taip pat verta pažymėti, jog didžiausią įtaką darbų pradžios terminams turi tai, kada lėšas keliams paskiria Lietuvos automobilių kelių direkcija. Šiemet tai įvyko tik balandžio 17-ąją, kai tuo tarpu 2016 metais lėšos buvo paskirtos jau vasario 1-ąją.

Dalį lėšų skiria ir rajono savivaldybė. Administracijos direktorius informavo, jog vasario 22 d. sprendimu savivaldybės taryba priemonei „Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra“ seniūnams kaip asignavimų valdytojams paskyrė 123,2 tūkst. €.

– O kaip su bendrojo plano darbais?

– Rajono savivaldybė planuoja gauti ES lėšų daliniam finansavimui Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano ir Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimui. Kadangi šias lėšas administruoja LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), vykdomų pirkimų dokumentai turi būti suderinti su šia agentūra. Perkančioji organizacija 2016 metais vykdė atvirą konkursą „Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų keitimo paslaugos“. Pirkimas buvo įvykęs iki sutarties pasirašymo, nustatytas laimėtojas, tačiau APVA, įvertinusi pirkimo dokumentus, nustatė, kad pirkime tiekėjui buvo nustatyti per aukšti kvalifikaciniai reikalavimai ir nurodė, kad pasirašius pirkimo sutartį, gali būti pritaikytos sankcijos.Savivaldybė kvalifikacinius reikalavimus buvo nustačiusi, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) rekomendacijomis, tačiau, įvertinusi riziką dėl APVA išvados, kreipėsi į VPT dėl sutikimo nuraukti pirkimo procedūras. Gavus teigiamą atsakymą, pirkimo procedūros buvo nutrauktos. Šiuo metu yra parengtos naujos atviro konkurso sąlygos, jos yra suderintos su APVA ir paskelbti viešieji pirkimai. Pasiūlymai elektroninėmis priemonėmis CVP IS turi būti pateikti iki 2017 m. birželio 14 d. 9 val. - sakė administracijos direktorius Č. Neviera.

Komentarų skaičius

2017-05-24 10:29:55
Tai, kad rajone tokie seniūnai miegantys, apatiški.
2017-05-22 10:39:53
tuos kelius ne greideriuoti, o kapitališkai tvarkyti ir asfaltuoti reikia, nes kelios dienos po greideriavimo jau ir ženklo nebelieka, nėra vandens nubėgimo griovių, visas žvyras lietaus nuplaunamas, kelias gaunasi vos ne pusė metro žemiau pakelės, tai greideriuok, tu jį negreideriavęs....jau nekalbu apie žvyrkelius, einančius per gyvenvietes.....
 1-2