banerturg.jpg
2017 m. lapkričio 20 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Ką turi žinoti gyventojai apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą nuo 2016 metų?

2015-12-17

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) primena, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. visas privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokas administruos viena institucija − SODRA, todėl už laikotarpius nuo 2016 m. sausio 1 d. PSD įmokas mokesčių mokėtojai turi mokėti tik į SODROS biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Į dažniausiai gyventojų užduodamus klausimus dėl PSD įmokų mokėjimo tvarkos pasikeitimų atsako Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė.

    1. Ar Mokesčių inspekcija perves PSD įmokas SODRAI, jeigu po 2016 m. sausio 1 d. mokesčių mokėtojas per klaidą jas sumokės į VMI sąskaitas?

Gyventojui, pateikus Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) formą FR0781, dėl klaidingai sumokėtų PSD įmokų pervedimo į SODROS biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, klaidingai į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtos PSD įmokos bus pervedamos į SODROS biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

    2. Jeigu kitais metais, pateikus pajamų deklaraciją už 2015 metus GPM308, susidarys mokėtina PSD suma, gyventojas ją turės sumokėti į VMI ar į SODROS sąskaitas?

PSD įmokos į Mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas turi būti mokamos už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. Taigi 2015 m. pajamų deklaracijoje susidariusią PSD mokėtiną sumą gyventojas turės sumokėti į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

    3. Į kurios institucijos sąskaitas PSD įmokas turės sumokėti gyventojai, 2015 m. įsigiję verslo liudijimus ir pagal Sveikatos draudimo įstatymo nuostatas galintys PSD įmokas mokėti vieną kartą už visus metus iki 2016 m. gegužės 1 d.?

Verslo liudijimus įsigiję asmenys, kurie patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą ir (ar) gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų bei pagal Sveikatos draudimo įstatymo nuostatas mokėti PSD įmokas gali vieną kartą per metus, t. y. iki kitų metų gegužės 1 d., PSD įmokas už 2015 m. turės sumokėti iki kitų metų, t. y. 2016 m. gegužės 1 d. į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

    4.Į kurios institucijos sąskaitas reikia sumokėti PSD įmokas, jeigu verslo liudijimas 2016 metams įsigyjamas 2015 m. gruodžio mėnesį?

2015 m. gruodžio mėnesį įsigyjant verslo liudijimą 2016 metams, PSD įmokos turi būti mokamos SODRAI.

    5. Kokiais įmokų kodais turi būti mokamos PSD įmokos, pasibaigus 2015 metams už mokestinius laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d.

1781 − PSD įmokos, priskaičiuotos metinėje pajamų deklaracijoje GPM308;
1771 − PSD įmokos, mokamos neteikiant metinės pajamų deklaracijos.

Informaciją, į kurią sąskaitą reikia mokėti PSD įmokas už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. galima rasti interneto tinklalapyje adresu www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

Kauno AVMI primena, kad aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti savarankiškai adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima  paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190+370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Komentarų skaičius