bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Žiežmarių PSPC – turtingiausias?
Virginija Šimkūnienė
2013-08-29

Paprastai nedidelėje įstaigoje esantis vadovas dirba ir vadybinį darbą. Jis veda derybas su partneriais, ieško naujų klientų, pasirašo sutartis, vyksta pas kolegas į šventes, organizuoja pavaldinių darbą. Aišku, net ir nedidelėje įstaigoje yra buhalteris, kuris dirba tokius darbus kaip personalo apskaita, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kita.

Ieško pinigų ir pacientų

Šiuo metu Žiežmarių PSPC be metus dirbančio direktoriaus V. Gursko yra ir administratorius. Jis savo pareigas užima jau porą mėnesių. Turi Žiežmarių PSPC ir buhalterę, ir registratorę, ir vairuotoją. Pagrindinis įstaigos tikslas – aptarnauti ligonius. Jų šiuo metu yra apie keturi tūkstančiai. Gydyti juos, tikrinti profilaktiškai ir atlikti kitus medicininius patarnavimus patikėta trims medikėms. Mes jau rašėme, kad susirgusią V. Gelžinienę pakeitė jauna gydytoja iš Kauno.

Taigi, kyla teisėtas klausimas – ar Žiežmarių PSPC yra toks turtingas, kad gali šalia direktoriaus išlaikyti ir administratoriaus etatą? Juk išsilavinęs, magistro laipsnį turintis žmogus greičiausiai nedirba už taip vadinamą minimumą.

Pasak Žiežmarių PSPC direktoriaus Vitalijaus Gursko, jis jau atėjęs dirbti ( rugsėjo pirmą dieną sukanka metai, kai V. Gurskas dirba Žiežmariuose - autorės pastaba) rado patvirtintus etatus. "Buvo laisvas administratoriaus etatas, tai ir priėmėme naują žmogų. K. Petkevičius ieškojosi darbo, mums tiko jo kandidatūra ir - priėmėme. Tai ne valstybės tarnyba, konkurso nereikėjo. Žmogus išsilavinęs, padės įgyvendinti projektus, kurių turime ne vieną. Juk reikia įsteigti ir kompiuterinį pacientų aptarnavimą vietoje, diegti naujas technologijas. Be to, įsijungėme į naujo projekto "e- sveikata" kūrimą bei įgyvendinimą, bendradarbiaujame su Jonavos kolegomis. Turime ir kitų ateities planų", - sakė V. Gurskas. Į klausimą, kodėl tik Žiežmarių PSPC, vienintelėje pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje Kaišiadorių savivaldybėje, yra administratorius, ar nenukentės darbuotojų atlyginimai,  direktorius atsakė, kad mums nederėtų domėtis įstaigos finansais. Į teiginį apie tai, kad Žiežmariai, tikriausiai, turtingiausia savivaldybės medicinos įstaiga, direktorius atsakė klausimu - "kodėl manęs visi apie pinigus klausinėja?"
Aiškiname, kad be pinigų kol kas mūsų visuomenė negali egzistuoti. Tą greičiausiai supranta ir direktorius V. Gurskas. Aišku, pagirtina, kad PSPC direktorius domisi ir nori naujovių. Be jų mes taip pat negalime. Bet reiktų galvoti ir apie pacientus, ir apie jų pajamas. Juk vis daugiau medicininių paslaugų tampa mokamos. Žmonės, ypač pensininkai, skundžiasi brangiais vaistais, kita reikalinga medicinine įranga. Ar įvedus etatą ar, tiksliau, priėmus naują žmogų, nenukentės gydytojų atlyginimai? O gal teks atsisakyti kitų dalykų? Pavyzdžiui, remonto pastatui ar kitokių pagerinimų?

Pats administratorius čia tikrai niekuo dėtas. Jaunas, gabus vaikinas prisipažįsta, kad grįžo į savo gimtuosius Kaišiadoris, nes nepatiko gyventi didmiestyje. „Apie pusę metų ieškojau darbo, išsiunčiau daugybę CV. Esu patenkintas, kad priėmė dirbti į Žiežmarių PSPC. Turime įvairių planų. Jau įrengėme PSPC išorėje ir viduje pandusą, kad įstaigoje galėtų lankytis neįgalieji. Paskutiniu metu Žiežmarių PSPC pacientų skaičius mažėjo, o už liepą turime padidėjimą 22 pacientais. Be to, baigiame renovuoti medicinos punkto pastatą Liutonyse, ten pradeda dirbti nauja medicinos felčerė. Taigi, manau, kad apie rezultatus bus galima kalbėti metų pabaigoje. Esu kupinas entuziazmo ir ne dėl didelio atlyginimo atėjau čia dirbti“, - sakė K.Petkevičius. Jis sakė, kad paskutinėje darbovietėje gavo du kartus didesnį darbo užmokestį. „Kaišiadoryse užaugau, daug ką rajone pažįstu. Noriu kažką padaryti rajono žmonėms, gal čia galėsiu užsitarnauti ir karjeros šuolį“, - neslėpė savo ambicingų planų neseniai šeimą sukūręs administratorius.

Atsakymas - įmantrus

Iš pradžių nenorėjęs susitikti ir prašęs klausimus pateikti raštu Žiežmarių PSPC vadovas Vitalijus Gurskas pagaliau sutiko, kad žiniasklaidos atstovas turi teisę ateiti į viešą įstaigą ir susitikti su jos darbuotojais. Direktoriaus paklausėme apie naujus darbuotojus, nuo kada jie dirba. Atsakydamas į klausimus V. Gurskas vis tikslinosi su buhaltere. O vėliau, po kelių klausimų, įstaigos vadovas pasakė, kad neva, aš su juo žaidžiu. Patikinau, kad užduoti klausimus ir į juos gauti atsakymus – pagrindinis apsilankymo tikslas. V. Gurskui pareiškus, kad jis labai užimtas, paprašiau, jog direktorius palydėtų mane pas naujus darbuotojus. Prižadėjau, kad nei ką tik pradėjusiai dirbti jaunai gydytojai L.Šventoraitienei, nei kelis mėnesius dirbančiam administratoriui K.Petkevičiui netrukdysiu atlikti tiesioginių pareigų. Gydytojai klausimus pateikiau elektroniniu paštu, nes prie kabineto būriavosi pacientai. Na, o su administratoriumi pabendravau keliolika minučių, kai jis grįžo į kabinetą. Abu naujus Žiežmarių PSPC darbuotojus pristatėme „Atspindžių“ rugpjūčio 13 dienos numeryje. Pokalbis su Žiežmarių PSPC direktoriumi dėl vietos stokos buvo perkeltas vėlesniam laikui. Prižadėjau, kad kelis sakinius, kuriuos man teko užrašyti V. Gursko kabinete , atsiųsiu pasiskaitymui. Po kelių dienų gavau išsamų atsakymą. Jis vertas skaitytojų dėmesio, tad jį spausdiname netaisytą.

„Verta paminėti tai, kad aš, kaip jaunas ir naujas vadovas atėjau į šias pareigas turėdamas savo viziją ir strateginį planą, kuris apima visą kompleksą modernios vadybos principų bei priemonių planą, padedančių pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir pobūdį, gyventojų aptarnavimą ir pakeliant centro veiklą į naują lygmenį. Tai pasiekti galima per įgyvendinamus novatoriškus projektus, kurių sukurta pridėtinė vertė bus nepalyginamai didesnė už papildomus administratoriaus etato kaštus. Jau atėjęs dirbti ( rugsėjo pirmą dieną sukanka metai, kai V. Gurskas dirba Žiežmariuose - autorės pastaba) radau patvirtintus etatus. Administratorius šiuo atveju reikalingas kaip žmogus, padedantis palaikyti stabilumą įstaigos viduje, užtikrinti priimtų sprendimų įgyvendinimą ir kontrolę šiuo kritiškai svarbiu pereinamuoju etapu bei operatyviems pavedimams, susijusiems su naujų projektų įgyvendinimu, kurie reikalauja daug papildomų organizacinio ir intelektinio darbo resursų bei pastangų. Mano, kaip vadovo atsakomybė, yra šių priemonių plano įgyvendinimo sėkmė ir rezultatyvumas, todėl aš daug dirbu kurdamas išorinius ryšius, plėsdamas metodinę bazę bei burdamas kompetentingų specialistų komandą, perimant jų vertingą patirtį ir žinias bei metodinę pagalbą. Mano centro veiklos gerinimo vizija paremta ypatingu dėmesiu ligų prevencijos ir visuomenės švietimo strategija, ypatingą dėmesį skiriant sveikatingumo propagavimui visuomenėje per švietėjiškus ( edukacinius) projektus. Administratorius yra baigęs viešąjį administravimą (magistrantūra), todėl padės įgyvendinti projektus, kurių neįgyvendintų turime ne vieną. Juk rengiamasi diegti kompiuterinį pacientų aptarnavimą, tikimasi renovuoti centro pastatą, kiekvieną mėnesį tenka peržvelgti ir planuoti sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ir dar daug kitų pavedimų. Įstaigoje taip pat dirba ir nauja šeimos gydytoja, pas kurią jau pirmomis dienomis pastebimas pacientų antplūdis, be to maloniai stebina jaunos specialistės noras kuo labiau įsiklausyti į pacientų sveikatos ir aptarnavimo nusiskundimus, o tai man, kaip įstaigos vadovui, nepaprastai svarbu. Taip pat neseniai darbą pradėjo naujoji bendruomenės slaugytoja Liutonių medicinos punkte. Kadangi ją puikiai pažįsta dauguma Žiežmarių miestelio ir jo apylinkės gyventojų, nekilo problemų teikiant sveikatos priežiūros paslaugas paskirtoje teritorijoje. Norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į administratoriaus indėlį: jau dabar yra pagerintos kai kurių sveikatos priežiūros specialistų darbo vietos, atliekamas smulkus remontas Liutonių medicinos punkte, pakeisti pasenę ir nebetinkami naudojimui darbiniai įrankiai. Be to, įsijungėme į projekto "e-sveikata" įgyvendinimą, čia bendradarbiaujame su patyrusiais Jonavos kolegomis. Turime ir kitų ateities planų, bet kaip ir daugelyje kitų sveikatos priežiūros įstaigų pastebimas finansinių išteklių trūkumas. Į klausimą, kodėl tik Žiežmarių PSPC, vienintelėje pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje Kaišiadorių savivaldybėje, yra administratorius, ar nenukentės darbuotojų atlyginimai, atsakau, kad visada visiems norintiems šiuo klausimu gauti patikimą ir oficialią informaciją galima kreiptis į rajono savivaldybės finansų skyrių ir gauti atitinkamą ataskaitą. 2012 metais buvo pakelti daugumos darbuotojų atlyginimai. Kiekvienoje įstaigoje yra savi administravimo ypatumai, tačiau visuomet atsižvelgiama į darbuotojų gerbūvio kūrimą. Visomis priemonėmis sieksiu, kad žmonės suprastų, jog sveikata yra daugiau nei vien tik ligos nebuvimas. Tai visiškos fizinės, psichinės, socialinės, protinės ir dvasinės gerovės būsena, kurią reikia nuolat palaikyti ir savo asmeninėmis pastangomis. Sveikata - tai žmogaus brangiausias asmeninis turtas, kuriuo jis turi rūpintis jau nuo mažumės. Taigi, sieksiu, kad mano vadovaujamame centre žmogus rastų visą su tuo susijusią informaciją ir gautų moralinį paskatinimą bei metodinę pagalbą įgalinančią žmogų pačiam rūpintis savo sveikata dar tada kai ji yra. Sveikata tuo yra panaši ir į meilę. Nepuoselėjama, nepalaikoma ir nuolat nepatvirtinama ne vien žodžiais, bet ir veiksmais, ji pamažu kažkur dingsta ir dažnai - jau nesugrąžinamai. Todėl svarbu vertinti tai, ką turi dabar ir savo tinkama gyvensena, teisingais įpročiais užbėgti ligoms už akių. Rūpintis sveikata dar ir apsimoka: statistiškai yra paskaičiuota, kad 1 LTL išleistas prevencijai atstoja 17LTL skirtų ligos gydymui. Taigi, akivaizdi sveikatos finansinė nauda. Į teiginį apie tai, kad Žiežmariai, tikriausiai, turtingiausia savivaldybės medicinos įstaiga, atsakiau - "kodėl visi galvojame tik apie pinigus? Ir iš viso – ką reiškia turtingiausia? Taip, Žiežmarių PSPC yra turtingas: dirba daug aukštos kvalifikacijos specialistų, tobulinamas pacientams teikiamų paslaugų prieinamumas, yra atsižvelgiama į pacientų prašymus, išklausoma jų nuomonė, vykdomi medicininės įrangos modernizacijos darbai, ruošiamasi dalyvauti projektuose, ieškoma galimybių įsigyti naujų medicinos prietaisų. O finansiniu požiūriu, pagrindinės pajamos yra skirstomos Teritorinės ligonių kasos ir priklauso nuo prisirašiusiųjų gyventojų skaičiaus. Piniginių lėšų mano visiems užsibrėžtiems tikslams trūksta, tačiau įvertinus atliktus darbus, akivaizdžiai pasiekta daug. Mano strategija yra plėtros strategija. O ją vertinti vien buhalteriškai būtų labai trumparegiška ir neteisinga. Mes orientuojamės į rezultatą ir savo sėkmę matuojame kokybinių centro veiklos parametrų pokyčio matmeniu.“

Administracija žiūri atlaidžiai

Kadangi gydymo įstaigas ir mediciną kuruoja Kaišiadorių savivaldybės administracijos direktorius G.Gružauskas, klausėme jo nuomonės, ar Žiežmarių PSPC tikrai reikalingas ir direktorius, ir administratorius. „Jei įstaiga taip nutarė, įdarbino žmogų, greičiausiai turi ir lėšų, ir mato būtinybę. Kai aš pradėjau vadovauti administracijai, šis etatas Žiežmariuose jau buvo. (jis įvestas tuometinio Žiežmarių PSPC direktoriaus K. Kučinsko vadovavimo metu – autorės pastaba.). Manau, kad viskas yra teisėta. Mes esame steigėjai, bet tiek smarkiai nekontroliuojame kiekvienos įstaigos. Jei jiems užtenka lėšų, ir gali tą etatą išlaikyti, kodėl gi ne?“ - toks buvo G. Gružausko komentaras.

„Atspindžių“ žiniomis, Žiežmarių PSPC dirbo vienas odontologas – Arūnas Medzevičius. Jo atostogų metu, pacientams skundžiantis, direktorius V.Gurskas nutarė įdarbinti ir odontologą. Vadinasi, pinigų atlyginimams turi. Tuo galime tik džiaugtis. O apie Žiežmarių ir kitų PSPC veiklą žadame dar rašyti, nes visai neseniai pasigirdo kalbų, kad visas pirminės sveikatos priežiūros įstaigas žadama sujungti į vieną didelį darinį. Bus matyt, ar tos kalbos – tik žmonių apkalbos.


Komentarų skaičius

2016-08-27 00:45:08
Ar jums reikia finansinės paskolos sąskaitas mokėti mus išjungti, jei mes suteikiame paskolą mažiau kaip 2% palūkanų norma, mes ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų daugiau informacijos susisiekite su mumis elektroniniu paštu andmoris38@gmail.com
2013-09-09 13:34:59
Ar GURSKAS vadovas man regis, is tuscio i kiaura pilstytojas nes taip iprates sveikatos mokymo ir ligu prevencijos centre, valio dar vienas
2013-09-05 16:31:59
Kad direktorius vaikosi jaunus sijonus yra nesąmonė.Jam nereikia vaikytis.Jos pačios lipa ant jo,jos lipo ir ant buvusio.Pereinamosios taures!
2013-09-04 13:46:24
O tai, Jūs tik pamanykit, administratorių pasamdė! Na ir skandalas!!! Juk ne asmeninį batų valytoją nusisamdė už valdiškus pinigus. Nėra apie ką rašyt, nieko įdomaus Kaišiadorėliuos, tai sugalvojo žurnalistė retorinę antraštę ir visam straipsnį savo nuomonę dėsto: "ar gali...?", "ar užteks...?", "ar nenukentės...?". Primena mokyklinuko rašinį "Ar yra Kalėdų Senelis?".
2013-09-04 13:38:29
O kam reikia, kad vadovautų medikas? Kad galėtų gauti du atlyginimus, neva už vadovavimą ir gydymą, nors iš tikrųjų nei to, nei to kokybiškai neatliktų? Mūsų įstaigoje yra vadovas-gydytojas, ir būtent už tai jo niekas negerbia. Kam vienai šiknai bandyti visuose kabinetuose po truputį pasedėti, jei yra krūva puikių specialistų, kurie galėtų visiškai atsiduoti savo darbui ir neskubėdami kokybiškai dirbti?
2013-09-04 09:08:06
Du jauni vyrai nemedikai vadovauja keliom moterėlėm.Kvailiausia situacija!!!!!!
2013-09-04 07:18:22
APIE Kaisiadoriu LIGONINE, tai isvis tyliu. Gerai cia sako: "dirba tik vieni pencininkai", o kaip gi kitaip. Kai dabartinis direktorius tik jaunus sijonus vaikos darbe ir apie darbo reikalus užmiršta... TUOJ gal ir apie Kaisiadoris isgirsim panasia istorija, kuri sia savaite apskriejo lietuva apie Plunges ligonines vieno džentelmeno sasajas su registraturos darbuotoja.
2013-09-03 21:31:59
Koktu tokias kvailystes skaityti. Visi supranta šį tiesioginį ryšį tarp šio užsakyto straipsnio, redaktorės ir ją lankančios šeimos daktarės.
2013-09-03 21:17:41
Na įdarbino tai įdarbino. Ligoninėje visi darbuotojai pensininkai ir nieko neišmano savo darbe ir niekas tame problemos nemato, galvos net nesuka.
2013-08-30 19:49:27
suklestės Žiežmariai ir visa jų medicina: atėjo (atsiuntė savo vairuotoją ŠEIMININKAS) SPECIALISTAS.
2013-08-30 13:40:39
Gal Vilniuj esi, kad rašyt nemoki?
2013-08-30 10:43:17
Man, Žiežmarių miestelio gyventojui, paskaičius šį straipsnį kyla mintis pradėti nuo savęs ir paklausti: ar man smagu, kad ant mūsų PSPC, įstaigos, kuria kiekvienas mūsų pasitikime labiausiai iš visų valstybinių įstaigų, taip šmeižia? ir ne kas kita, o mūsų kažkada buvusi gerbiama žurnalistė V. Šimkūnienė. Turėtume džiaugtis, kad Žiežmarių miestelyje kažkas dar bando kažką atgaivinti, įdiegti naujovių ir tam padaryti gal priima ir ne itin populiarius spendimus, bet žmogus kažką daro ir bando kažką pakeist toj nusistovėjusioj "Medzevičių PSPC" diktatūroje. Juk visiems viskas aišku ir visi viską mato su kuo minėti diktatoriai leidžia laiką sodybos pirtelėje... Tik negražu, kai toje pirtelėje kuri šmeižto židinius prieš savo įstaigą, kurioje pats dirbi. Gėda!!!
2013-08-29 21:07:18
kaip dziaugiuosi, kad turim vienintele zurnaliste, kuri nebijo antibijotiko
2013-08-29 17:03:17
Mes esame steigėjai, bet tiek smarkiai nekontroliuojame kiekvienos įstaigos. Jei jiems užtenka lėšų, ir gali tą etatą išlaikyti, kodėl gi ne?“ - toks buvo G. Gružausko komentaras. ---------------------------------------------Administratoriui reikėtų paskaityti įstatymą, kuriame rašoma, kad steigėjas yra savivaldybės taryba.
2013-08-29 16:11:40
neturi prie ko kabinėtis, palaukit metus, kol žmogus padirbs, pasversit kas gero tame PSPC įvyko, apžvelgsite metų finansų rodiklius ir bus aišku, nepasiteisino toks sprendimas, o gal kaip tik bus pvz. kt., kad nereikia sukrauti visų darbų ant vienos galvos ir dirbti bele dirbti verčiantis per galvą, o realiaiper tą skubėjimą nieko nenudirbti...
 1-15