bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Kai spragilas per sunkus
Romualda Suslavičienė
2013-04-28

Įtarė sąmokslą?

Neeilinis Sveikatos komiteto posėdis prasidėjo neįprastu šurmuliu. Tiek jo pirmininkas tarybos narys V.Gilaitis, tiek dalis narių stebėjosi, kodėl į posėdį sugužėjo pirminių sveikatos centrų, ar, kaip dar tebesame įpratę sakyti, poliklinikų vadovai. Pasak V.Gilaičio, jų buvo laukiama ateinantį pirmadienį, kai bus svarstomos ataskaitos. Tačiau direktorius į posėdį atvijo nerimas – mat prieš tai pasklido gandas, esą komitetas slapta rengiasi svarstyti centrų sujungimo klausimą, todėl vadovai atskubėjo gintis, nes jau anksčiau yra išreiškę savo nuomonę, kad jungtis nenori. Šįkart už savo poziciją „kautis“ neteko – apie galimą sujungimą kol kas nekalbėta, nors apie jį diskutuojama jau senokai. Matyt, sujungti centrus, kurie kažkada buvo išskaidyti į atskirus vienetus, ir vadovų postai, su retomis išimtimis, atiteko „teisingų“ politinių partijų atstovams, yra sudėtingiau, nei išskirstyti. Tad, ko gero, apie tai dar ne kartą teks rašyti ateityje. O užbėgant įvykiams už akių, reikia pastebėti, jog iš posėdžio vadovai išėjo taip iki galo ir nepatikėję, jog į jų įstaigų „suverenitetą“ šįsyk nesirengta kėsintis...


Kaip kas moka, taip tas šoka

Kad medicinos įstaigų vadovų atvykimas nebūtų bergždžias, komitetas, nelaukdamas kito pirmadienio, ėmėsi svarstyti ataskaitas. Ir nors tarybos narys P.Šliužas eilinį kartą išreiškė poziciją, jog ataskaitų rašymas – tuščias laiko gaišinimas, pasirodė, jog ir juose galima užčiuopti įdomių dalykų. Labai gaila vieno – nors savivaldybės administracijoje yra savivaldybės gydytojos etatas, kurį užima V.Tamašauskienė, darbuotoja nematė reikalo pasirūpinti, kad ataskaitos būtų parengtos pagal vieningus reikalavimus, tad jų formas kiekvienas PSPC direktorius turėjo „išrasti“ pats, paminėti faktus ir skaičius, kurie kiekvienam asmeniškai atrodė svarbūs. Prisiminus praėjusiame savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas kultūros įstaigų vadovų metines ataskaitas, iš karto peršasi palyginimas. Ir peršasi ne savivaldybės gydytojos, koordinuojančios medicinos įstaigų veiklą, naudai. Kultūros ir paveldosaugos skyriui užteko sumanumo pasiūlyti atitinkamas ataskaitų formas su vieningais reikalavimais, kas liudija, jog šio skyriaus specialistai žino, kas šioje srityje svarbiausia ir ko nori pasiekti. O sveikatos apsaugos srityje, kaip atrodo, vieningos politikos nėra. Ir tai atspindi toli gražu ne vien tik vienodų reikalavimų ataskaitoms nebuvimas. Gal todėl daugelis ir dėl šios priežasties su ilgesiu galvoja apie sujungimą?..

Posėdyje buvo gerai įvertinta Žiežmarių PSPC direktoriaus Vitalijaus Gursko ataskaita. Per metus išaugo įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis (gydytojų – nuo 3187 Lt iki 3490 Lt; slaugos personalo – nuo 1978 Lt iki 2400 Lt; kito personalo – nuo 2257 Lt iki 2352 Lt). Pasak direktoriaus, taip buvo siekiama didinti darbuotojų pasiryžimą teikti kuo aukštesnės kokybės paslaugas. Per praėjusius metus Žiežmarių PSPC suteikė 17,8 proc. daugiau slaugos paslaugų namuose, atnaujino interneto svetainę, įdiegė naujas informacines programas. Labiausiai džiugina tai, jog per metus negauta pacientų skundų. Problema – neigiamas finansinės veiklos rodiklis, kuris siekia 7683 Lt. Vadovas tai aiškino staigiu prisirašiusių pacientų skaičiaus sumažėjimu (emigracijos srautai), išeitinių išmokų darbuotojams kompensavimu bei įsigytu turtu, kurio vertė – daugiau nei 10 tūkst. Lt. Žiežmarių PSPC turi 3 medicinos punktus. Kad būtų galima pacientus kuo daugiau lankyti namuose, įstaigos vadovas rengiasi prašyti savivaldybę skirti lėšų dar vienam automobiliui.

Su neigiamu finansiniu rodikliu (11 963 Lt) praėjusius metus baigė ir Žaslių PSPC. Kaip sakė jo direktorė N.Banevičienė, gauta mažiau pajamų. Priežastis, kaip ir Žiežmariuose, prisirašiusių pacientų skaičiaus mažėjimas. Įstaigos skolos metų pabaigoje sudarė 18 664 Lt, iš jų skolos tiekėjams – 1257 Lt. N.Banevičienė sakė, jog pernai Žaslių PSPC šiek tiek tvarkėsi patalpas, pirko baldus Paparčių medicinos punktui, be to, įstaigai buvo skolinga Teritorinė ligonių kasa. Šiemet, pasak direktorės, rezultatai išsilygino.

Žaslių PSPC turi du medicinos punktus.

Rumšiškių PSPC direktorė R.Lieponienė pasidžiaugė, jog finansinė veikla praėjusiais metais nebuvo nuostolinga, netgi gautas daugiau kaip 700 Lt perviršis. Pastebėta, jog Rumšiškių PSPC tarp registruotų suaugusių susirgimų vyrauja kvėpavimo, kraujotakos, nervų ir virškinimo sistemos ligos. 2012 metais padaugėjo ligonių, sergančių onkologinėmis ligomis (naujai išaiškinta 24 atvejai). Metų pabaigoje registruota 114 ligonių, sergančių onkologinėmis ligomis.

Dar geresnis finansinės veiklos rezultatas – Kaišiadorių PCPC, kuris čia yra su 4312 Lt perviršiu. Tačiau centro vadovas Borisas Geicenas negailėjo ir skaudžių žodžių rajono sveikatos kryptis formuojantiems politikams. Atsakydamas į komiteto pirmininko raginimą pateikti sąrašą, ko labiausiai reikia, B.Geicenas pažymėjo, jog direktoriauja nuo 2006-ųjų, tačiau nebuvo atvejų, kad į PSPC savivaldybė investuotų savas lėšas.

- Dar prieš mane dirbęs direktorius prašė finansavimo rūsių remontui – juk juos semia. Yra parengtas mūsų kiauro stogo perdengimo projektas, skaudina duobėti šaligatviai. Deja, šioms reikmėms nesame gavę nė lito. Prašiau sutvarkyti bent šilumos ūkį: dabar pastate darbo valandomis dirba mūsų gydytojai, o dalyje – Greitoji medicinos pagalba, dėl kurios šildyti didžiulį pastatą turime visą parą. Ar ne rentabiliau būtų atskirti šių dviejų įstaigų šildymo sistemas? – kalbėjo B.Geicenas, pažymėjęs, jog per 40 savo darbo sveikatos sistemoje metų turėjo ne vieną progą palyginti, kaip kitos savivaldybės rūpinasi savo sveikatos įstaigomis. – Tokios, kuri žiūrėtų taip atsainiai, daugiau nėra, - tiesiai šviesiai rėžė jis, siūlydamas atkreipti dėmesį, nes tai – ne tik gydymo įstaigos vadovų, bet visų žmonių reikalas.

Į tai tarybos narys P. Šiužas, kaip įprasta, regavo vaizdžia replika, pažerdamas citatą iš literatūros klasikos: „Kūliau, mamyt, kūliau, bet spragilas per sunkus”…

O štai Kruonio PSPC direktorei R.Rakauskienei ataskaitą teks smarkiai papildyti – komiteto nariai joje pasigedo konkrečių, įstaigos padėtį atspindinčių skaičių. Dabar gi, pasak komiteto pirmininko V.Gilaičio, ataskaitoje atsispindi tik darbuotojų, prisrašiusių pacientų skaičius ir 10 422 Lt finansinis nuostolis…


Abejonių sukėlė išlaidos transportui

Kaišiadorių Greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus V.Matulevičiaus ataskaitoje pažymėta, jog įstaiga aptarnauja 34501 gyventoją. Per praėjusius metus į „greitukę” kreipėsi 6719 gyventojų, pervežta 1124, teko vežti 62 gimdyves. Didžiausia bėda – nusidėvėję automobiliai, kuriems tenka įveikti duobėtus rajono kelius. Savivaldybės tarybos V.Matulevičius prašo skirti 300 tūkst. Lt dviems naujiems GMP automobiliams. Likusią reikalingą sumą (250 tūkst.Lt) įstaiga įsipareigojo apmokėti savomis lėšomis.

Didžiausias finansinės veiklos „minusas“ (224 822 Lt) lydi Kaišiadorių ligoninę, tačiau jos direktorius K.Kučinskas į vykstančius procesus žiūri ramiai:

- Svarbiausia – niekam nesame skolingi. O tai šiandien tarp rajono ligoninių – retas atvejis, -sakė jis, primindamas, jog „minuso“ galėjo ir nebūti, jei atlyginimus ligoninė būtų išmokėjusi ne gruodžio, o sausio mėnesį. Be to, ligoninei metų pabaigoje buvo skolinga teritorinė ligonių kasa. K.Kučinskas priminė, jog „labai neseniai ligoninė gaudavo 13 mln. finansavimą, dabar – 6 mln.“.

Praėjusiais metais kaišiadorių ligoninėje gydėsi 3841 ligonis, iš kurių 146 mirė. Suteikta 75 930 ambulatorinių paslaugų. Gaila, bet skiriamas finansavimas nesutampa su realiais poreikiais – pernai ligoninė suteikė paslaugų už 1,5 mln. litų daugiau, nei buvo planuota. Kažin, kas galėtų duoti patarimą, kaip priversti žmones mažiau sirgti ir gydytis?

Prie didesnių problemų K.Kučinskas priskyrė itin remonto reikalingą vidaus skyrių. Jo patalpos stovi paruoštos remontui, tačiau lėšų šiemet žadama gauti tik projektų parengimui.

Skolų neturi ir Kaišiadorių psichikos sveikatos centras. Jame pernai apsilankė 7229 pacientai, iš jų dėl ligos – 5397. Dėl psichikos sveikatos problemų kreipėsi 5157 žmonės, iš jų vaikai iki 14 metų – 69, 29 paaugliai. Dėl priklausomybės ligų kreipėsi 5157 pacientai, stebimi buvo 1871. Tačiau komiteto nariams užkliuvo itin didelės centro išlaidos transportui – 14 104 Lt per metus turimam automobiliui, tuo tarpu kai kitose įstaigose, turinčiose nuo 1 iki 3 aumobilių, jos yra 7212 Lt (Žiežmariai), 4641 Lt (Žasliai), 6605 Lt (Kaišiadorių PSPC), 6523 Lt (Rumšiškės), 3818 Lt (Kruonis).

- Kažkas čia ne taip, - įtarė V.Gilaitis, nors Psichikos sveikatos centro direktorius aiškino, kad įstaigos fuunkcijos susijusios su itin dažnu pacientų lankymu. Komisijos narių neįtikino ir tai, kad, kaip sakė direktorius, taupydamas transporto išlaidas centras turi tik pusę vairuotojo etato, kitu laiku, kad būtų pigiau, automobilį vairuoja pats direktorius. Taip pat V.Vyčinas argumentavo, jog centro turimas automobilis vartoja išskirtinai daug degalų ir sakė prašysiąs savivaldybės nupirkti naują, ekonomiškesnį, tuomet ir sąnaudos sumažės.

Suabejojęs, ar racionalu direktoriui atlikti vairuotojo darbą, P.Šliužas pasiūlė sutaupyti prijungiant Psichikos sveikatos centrą prie kurios nors kitos sveikatos įstaigos. Jis priminė, jog buvo kalba visus pirminės sveikatos priežiūros centrus sujungti į vieną:

- Pirmiausia siūlau sumažinti išlaidas brangioms vadovų kėdėms! – rėžė jis.


Uodega vizgina šunį?

Posėdžio pabaigoje daug kritikos susilaukė savivaldybės gydytoja V.Tamašauskienė. Politikų nepasitenkinimą sukėlė gydytojos parengtas atsakomasis raštas Savivaldybių asociacijai sveikatos apsaugos klausimais. V.Tamašauskienė nematė reikalo su asociacijos kreipimusi supažindinti net Sveikatos komiteto narių, pasidomėti jų nuomone, nors būtent jie pirmiausia formuoja (ar turėtų formuoti) rajono sveikatos politiką, ir atsakymą sumąstė pati viena, kas, pasak K.Jakelio, primena situaciją, kai „uodega vizgina šunį“. Savo ruožtu administracijos darbuotoja teisinosi iš direktoriaus negavusi tokių nurodymų. Pačiai, kaip matosi, nuovokos pritrūko. Kaip atrodė klausantis komiteto pirmininko V.Gilaičio – ne pirmą kartą. Taip pat buvo neigiamai įvertintas ir savivaldybės gydytojos posėdžiui parengtas sprendimo projektas, kuriame veikla, nežinant, kiek bus pinigų, suplanuota iki 2015 metų pabaigos.

-Gal reikėtų savivaldybės administracijai siūlyti šioms pareigoms paieškoti kito asmens? – garsiai svarstė P.Šliužas.

Tiesą sakant, susidarė įspūdis, jog niekas neatsitiktų, jei tokio „asmens“ ir iš viso nebūtų...

 

Komentarų skaičius

2013-05-23 23:01:24
... bet tikrai ligonis, gal diagnozė patvirtinta ? Todėl sprendimai neadekvatūs... ?
2013-05-20 13:36:39
Mieli daktarai patys esat luzeriai nieko nesugebat todel jus ir maitoja kas nori.Reikia dirbti taip kaip kaimynai ,busit regioniniai
2013-05-16 15:40:28
Geriausia suvaryti ant sveikatos reformos :) ? O kodėl kitų rajonų ligoninės funkcionuoja, ką Jums mažai buvo traumų ar operacijų chirurginiam skyriuje, ar moterų - gimdyvių, visai nuvarėt rajoną....
2013-05-16 09:39:25
Ne vietos berazumiai,,kaip tu sakai, sudirbo ligoninę, o tie, kas sveikatos reformą tvėrė. Nevaryk destrukcijos.
2013-05-14 09:27:55
Paprastam žmogeliui "DZIN" TIE TAVO SUJUNGIMAI IR POSTŲ DALYBOS..., jam reikia gydymo paslaugos ir ligoninės, ką rajono berozumiai pridirbo, panaikino ligoninę, padarė slaugos ligoninę, jei darbingas žmogus suserga- jis guldomas su seneliais, neįgaliais, nuprotėjusiais į vieną palatą, tai žmogaus teisių pažeidimas..., o kur dėti tokius žmones jei ligoninė panaikinta, liko tik slauga-marinimas ir smerties laukimas, oi sulauks šio sprendimo kūrėjai atpildo, ateis giltinė, kad nespės nei cyptelt, o Ligoninės tai nebus..........Ir reikiamų paslaugų čia neteikia, o Į Kauną gali ir nesuspėti davažiuoti....
2013-05-03 14:44:50
jūs dabar visi rėkiat prieš sujungimą. Taip pat rėkėte, kai medicinos įstaigas dalino į atskirus vienetus. Kaip darys, vis bus negerai?
2013-05-02 23:01:07
nematau jokio racionalaus grūdo vėl suvaryti visus centrus į viną kolchozą, tai panašu į sovietmečio kolūkių sujungimą, kai stiprus prisikjungdavo atsilikusį, kad pagerėtų darbo rodikliai.Išaugom, ponai, iš ankštų kelnyčių, ne jungt reikia, o analizuot, kodėl vieni dirba pelningai, o kiti nuostolingai, pasidairyt kituose rajonuose kokia situacija ir kodėl kitokia, jei jau taip.Dabar verdama savo sultyse ir apie tą antibiotiką vis rašoma, o man atrodo, kad jis tapęs savotiška antireklama, pateisinančia pačių savivaldybės politikų neišmanymą ir dyką pliurpimą, atpirkimo ožio ieškojimą.Tegul kiekvienas atsisėda ir pagalvoja, ką jis padarė , pasiūlė ,kad pagerėtų sveikatos reikalai rajone
2013-05-02 08:25:03
Sveikatos komiteto neišmanėliai nesugeba net šikna galvoti.Už juos galvoja antibiotikas,kuris visą chaosą rajono medicinoje organizuoja.Drumstame vandenyje žuvį lengviau gaudyti.
2013-04-30 20:15:19
Tik ar ne tie patys savivaldybės sveikatos komiteto neišmanėliai sumastė panaikinti mūsų rajono ligoninę ? Nieko naujo, jei šiknom galvoja ir patys kol kas sveiki, mandri kol neteko susidurti su Kauno medikais...Manau apie viską plačiau reiks aprašyti....
2013-04-29 10:44:09
Kur visuomenes sveikatos biuro vadovo ataskaita o gal jis nevazineja kasdien i ZIEZMARIUS ir atgal gal ponas Pranciskus ne visus mato.
 1-10